Uitkomsten use case 3.4: connectiviteit drones

About the Project

De Stichting Dutch Drone Delta werkt aan hand van use cases om Urban Air Mobility in Nederland versnelt mogelijk te maken. Voorliggend is het resultaat van use case 3.4 van de Dutch Drone Delta: connectiviteit drones. Deze use case is uitgevoerd door KPN, LVNL, Rijkswaterstaat en AirHub, waarbij externe partij DroneQ Robotics de vluchtuitvoering heeft verzorgd met hun 4G drone; de Phoenix Wings PWOne.

Doel en belangrijkste innovatie(s)

Drones moeten voor lange afstandsvluchten kunnen worden aangestuurd via een mobiele 4G/5G-dataverbinding. Daarmee kunnen drones straks ver buiten het zicht van de piloot bediend worden, (BVLOS) en ook achter gebouwen en andere obstakels. Hiervoor moet de connectiviteit in de lucht van tevoren inzichtelijk zijn en tijdens de vlucht betrouwbaar en gemonitord worden. Het doel van deze use case was om inzicht te krijgen in de connectiviteit om zo dronevluchten op 4G en in de toekomst 5G mogelijk te maken. Hierbij is de kennis en expertise van partner KPN gebruikt om inzicht te krijgen in de connectiviteit in de lucht. Het subdoel van deze test was om specifiek inzicht te krijgen in de connectiviteit rondom Unmanned Valley.

Onderzoek en Uitvoering

Op maandag 5 december hebben de partijen verschillende dronevluchten vanaf test- en experimenteercentrum Unmanned Valley uitgevoerd, tevens partner van de Dutch Drone Delta. De vluchten vonden plaats vanaf het testveld waarna de drone richting zee vloog. Dit is dezelfde route als de toekomstige BVLOS corridor die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar alle waarschijnlijkheid in 2023 wordt aangewezen.

De testvluchten werden met behulp van observers uitgevoerd. Het vliegpad is in de onderstaande afbeelding te zien.

Vluchtpad

Resultaten

Voorafgaand aan de vlucht is de KPN-dekkingskaart geraadpleegd (zie hieronder) waarin duidelijk wordt dat de 4G-dekking in de omgeving niet uitstekend is. Dit bleek tijdens de test geen probleem te zijn voor de langeafstandsvlucht van de drone richting zee. Daarnaast dient er duidelijk onderscheid te moeten worden gemaakt tussen dekking en performance. Onderstaand overzicht geeft de dekking aan.

KPN Dekkingskaart

Aan boord van de drone zat een mobiele telefoon die metingen heeft uitgevoerd gedurende de vlucht. De onderstaande afbeelding geeft inzicht in de output van deze metingen. Op basis van deze resultaten hebben we de performance kunnen achterhalen.

KPN Metingen

Uit de resultaten bleek dat de connectiviteit op hoogte goed was voor het aansturen van een drone. Daarbij werd echter wel geconstateerd dat er tussen veel cellen van masten werd geswitched. Dit komt mede doordat de connectiviteit is geoptimaliseerd voor het gebruik op de grond. Verder metingen wezen op een goede performance, zoals ook te zien is in de KPN Drone Connect tool. Hierbij geldt, des te hoger de dBm waarde, hoe beter het signaal is.

Vervolgstappen

Een van de belangrijkste vervolgstappen is het opdoen van ervaringen middels testvluchten, zowel binnen de Dutch Drone Delta als een vervolg op deze use case, als mede vluchten buiten de Dutch Drone Delta om. Het verzamelen van data is een belangrijk middel om analyses uit te voeren waarmee de connectiviteit in de lucht verbeterd kan worden. Daarnaast zullen in de toekomst ook testen moeten worden uitgevoerd op 5G en andere frequentiebanden (in tegenstelling tot de huidige 4G, 800mHZ).

Voor meer informatie over de vervolgstappen vanuit KPN, kan je contact opnemen met Han de Glint of Ellen Aartsen.

Cases

Use case 1.5: Managementreview arbeidsmarktonderzoek drone-industrie

Use case 1.5: Managementreview arbeidsmarktonderzoek...

Managementreview arbeidsmarktonderzoek drone-industrie Managementreview-Arbeidsmarktonderzoek-Nederlandse-drone-industrie-K.-Hagens-22-maart-2023-1Downloaden

Ga naar case
Usecase 1.3: Onderzoek naar acceptatie en de determinanten hiervan meten van effecten drones en UAM op omgeving

Usecase 1.3: Onderzoek naar acceptatie...

Onderzoek naar acceptatie en de determinanten hiervan meten van effecten drones en UAM op omgeving....

Ga naar case
Dutch Drone Delta – Verantwoord Vooruit (op basis van Verbinding)

Dutch Drone Delta – Verantwoord...

Dutch Drone Delta – Verantwoord Vooruit (op basis van Verbinding) 2pager-DDDDownloaden

Ga naar case
Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek Eindrapport-arbeidsmarktonderzoek-drone-industrie-9-februari-2023Downloaden

Ga naar case
Uitkomsten use case 3.4: connectiviteit drones

Uitkomsten use case 3.4: connectiviteit...

De Stichting Dutch Drone Delta werkt aan hand van use cases om Urban Air Mobility....

Ga naar case
Uitkomsten use case 3.3: drones op luchthavens

Uitkomsten use case 3.3: drones...

Op 21 maart 2022 heeft de Dutch Drone Delta een drone-inspectie uitgevoerd op Rotterdam The....

Ga naar case
Scroll naar boven