Uitkomsten use case 1.2: Maatschappelijke acceptatie van UAM

About the Project

De Dutch Drone Delta heeft de Hogeschool Saxion en de Universiteit van Twente opdracht gegeven onderzoek te doen naar de maatschappelijke acceptatie van Urban Air Mobility toepassingen en mogelijkheden om deze te vergroten. Partner Space53 is hier nauw bij betrokken geweest. Bekijk hier de samenvatting en het gehele rapport die in december 2021 is afgerond.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Hoe is het gesteld met de publieke acceptatiegraad van toepassingen van Urban Air Mobility (UAM) in Nederland en hoe kan deze acceptatiegraad worden vergroot? Onder UAM verstaan wij in navolging van de EASA (2021, p. 3) ‘air transportation system for passengers and cargo in and around urban environments’. UAM bestaat feitelijk nog niet in Nederland, daarom is er een verkenning gemaakt van potentieel relevante toepassingen waarbij ook bestaande en op korte termijn meer zichtbare droneactiviteiten mee zijn genomen die van invloed kunnen zijn op de acceptatie van UAM. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we achtereenvolgens gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, een tweetal focus groups met experts op het gebied van UAM, acceptatie van technologie en risico’s. Vervolgens is onze vragenlijst ingevuld door een representatieve steekproef voor het Nederlandse publiek van 1073 respondenten van het respondentenpanel van I&O Research.


Over het algemeen worden UAM-toepassingen neutraal tot negatief ontvangen door het Nederlandse publiek. Daar blijkt bij een gedetailleerdere meting meer reliëf in te zitten waarbij doorgaans toepassingen van drones door hulpverleners positief en commerciële en particuliere UAM-toepassingen negatief worden
ontvangen. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met resultaten van eerder onderzoek in het buitenland (Aydin, 2019; Tan et al., 2021; Eißfeldt et al., 2020; PWC, 2019; EASA, 2021). In dit onderzoek is daarnaast in kaart gebracht waarmee de publieke acceptatiegraad van UAM-toepassingen volgens de literatuur kan worden vergroot via (Gupta, Fisher & Frewer, 2011):
I. het beïnvloeden van risicopercepties;
II. het vergroten van vertrouwen in producten en producenten;
III. het vergroten van het gepercipieerde voordeel;
IV. de publieke kennis van dronetechnologieën;
V. het inspelen op verschillende belevingen van doelgroepen.


In dit onderzoek zetten we de benodigde stappen om mogelijke irreële ideeën die aan lage maatschappelijke acceptatie ten grondslag liggen proberen te verhelpen, zodat mensen in staat zijn een weloverwogen acceptatieoordeel te vormen (Wegener & Kelly, 2008; PBL, 2020). Op basis van de door ons gevonden determinanten komen we tot de volgende, specifieke handvatten:

Het vergoten van de publieke acceptatie van UAM-toepassingen in het algemeen:
Speel in op het ervaren voordeel van UAM met begrip voor het ervaren risico en gebrek aan persoonlijke controle. Benadruk in communicatie over de inzet van drones in de stedelijke omgeving de innovaties die daarmee mogelijk zijn, dat UAM normaal is en dat het vaker zal gaan voorkomen. Heb daarbij bijzondere
aandacht voor de meer seniore (50+ jaar) en hoger opgeleide doelgroep. Eventueel kan ook aandacht aan drone-bezitters worden besteed: zij kunnen hun omgeving meer vertellen over het nut en van UAM-toepassingen.

Het vergroten van de publieke acceptatie dronetoepassingen door hulpverleners:
Zet bij communicatie over de inzet van drones door hulpverleners in de stedelijke omgeving opnieuw vooral in op het voordeel voor inwoners dat de inzet er van door de ambulance, brandweer en politie in de stedelijke omgeving kan opleveren. Benadruk daarnaast de innovaties die hiermee mogelijk zijn. Zet daarbij
vooral in op de doelgroep van lager opgeleide inwoners en inwoners van de grote steden. Onderken in communicatie het ervaren gebrek aan persoonlijke controle dat inwoners kunnen ervaren.

Het vergroten van de publieke acceptatie van commerciële en particuliere UAM-toepassingen:
Zet ook bij deze toepassing van drones in de stedelijke omgeving vooral in op het voordeel dat deze drones voor de stedelijke omgeving kunnen opleveren. Benadruk steeds de innovaties die hiermee mogelijk zijn en dat UAM normaal is en vaker gaat voorkomen. Toon daarbij begrip voor de door het publiek ervaren
risico’s en het ervaren gebrek aan persoonlijke controle. Zet vooral in op de hoger opgeleide doelgroep. Eventueel kan ook aandacht aan drone-bezitters worden besteed: zij kunnen hun omgeving meer vertellen over het nut en van UAM-toepassingen.

Cases

Use case 1.5: Managementreview arbeidsmarktonderzoek drone-industrie

Use case 1.5: Managementreview arbeidsmarktonderzoek...

Managementreview arbeidsmarktonderzoek drone-industrie Managementreview-Arbeidsmarktonderzoek-Nederlandse-drone-industrie-K.-Hagens-22-maart-2023-1Downloaden

Ga naar case
Usecase 1.3: Onderzoek naar acceptatie en de determinanten hiervan meten van effecten drones en UAM op omgeving

Usecase 1.3: Onderzoek naar acceptatie...

Onderzoek naar acceptatie en de determinanten hiervan meten van effecten drones en UAM op omgeving....

Ga naar case
Dutch Drone Delta – Verantwoord Vooruit (op basis van Verbinding)

Dutch Drone Delta – Verantwoord...

Dutch Drone Delta – Verantwoord Vooruit (op basis van Verbinding) 2pager-DDDDownloaden

Ga naar case
Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek Eindrapport-arbeidsmarktonderzoek-drone-industrie-9-februari-2023Downloaden

Ga naar case
Uitkomsten use case 3.4: connectiviteit drones

Uitkomsten use case 3.4: connectiviteit...

De Stichting Dutch Drone Delta werkt aan hand van use cases om Urban Air Mobility....

Ga naar case
Uitkomsten use case 3.3: drones op luchthavens

Uitkomsten use case 3.3: drones...

Op 21 maart 2022 heeft de Dutch Drone Delta een drone-inspectie uitgevoerd op Rotterdam The....

Ga naar case
Scroll naar boven