Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam, ook wel bekend als de Port of Rotterdam (PoR), is een van de grootste havens in Europa en fungeert als havenautoriteit. De diversiteit binnen deze haven, zowel wat betreft bedrijven die zich hier bevinden, als de stedelijke omgeving, brengt veel voordelen met zich mee voor de DDD.

Logo Port of rotterdam

Over Havenbedrijf Rotterdam

Het inzetten van drones sluit aan bij de strategische ambitie van Havenbedrijf Rotterdam om een nog slimmere, efficiëntere en veiligere haven te worden. Met het innovatieprogramma Drone Port of Rotterdam wordt het havengebied ontwikkeld tot een ‘experimenteerruimte in de relevante omgeving’ voor aanbieders van dronediensten. In de hybride haven van de toekomst zullen drones naast schepen, treinen en vrachtwagens een rol spelen in het goederen- en personenvervoer. Samen met de bevoegde instanties en bedrijven in de haven richten we ons luchtruim en onze procedures hier stapsgewijs op in. 

Lucht- en zeevaart zijn altijd twee gescheiden domeinen geweest. Dat verandert nu drones deel gaan uitmaken van de havenoperaties. Voor het Havenbedrijf Rotterdam staat veiligheid bovenaan. Dat zal evenzeer gelden voor het lage luchtruim, waar deze drones gaan opereren. Gaat Havenbedrijf Rotterdam als havenbeheerder het luchtruim managen als een reguliere havenoperatie? Of gaat een andere instantie voor een veilig luchtruimbeheer zorgen? Dat willen we onderzoeken in het prototype U-Space Airspace Port of Rotterdam. 

Daarnaast zet het Havenbedrijf Rotterdam drones in ter ondersteuning van diverse taken. Ook bedrijven in de Rotterdamse haven maken steeds meer gebruik van drones. Bijvoorbeeld voor de inspectie van complexe, moeilijk bereikbare installaties in de procesindustrie. Dit is veiliger voor mensen, efficiënter en zorgt voor een goed onderhouden infrastructuur.

Expertises

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft verschillende expertisegebieden die kunnen bijdragen aan de Dutch Drone Delta. Enkele expertisegebieden van het Havenbedrijf Rotterdam zijn onder andere veiligheid, logistiek, infrastructuur en samenwerking en partnerschappen.

Relevante experimenteer omgeving

De PoR biedt een omgeving waarbij nieuwe toepassingen, inclusief maatschappelijke toepassingen, en businesscases gevalideerd kunnen worden.

Luchtruimbeheer van de VLL laag

het Havenbedrijf, als havenautoriteit, kan een belangrijke rol spelen in de nieuwe ontwikkelingen rond het luchtruimbeheer van de VLL laag.

Samenwerkingen en partnerschappen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim.

Drone with cargo ship on background

Het belang van PoR om lid te zijn van de Dutch Drone Delta

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich aangesloten bij de DDD om verschillende doeleinden te dienen, waaronder het uitwisselen van expertise in logistieke optimalisatie, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het handhaven van toekomstbestendigheid om voortdurend waarde toe te voegen.
De drone-industrie kan alleen voortvarend ontwikkeld worden door een goede samenwerking vanuit een groot aantal verschillende disciplines; dat is wat er gebeurt binnen de DDD.

 Veel processen binnen de haven van Rotterdam kunnen veiliger en efficiënter uitgevoerd worden met ondersteuning van drone-diensten, reden waarom een goede drone-dienstverlening belangrijk is voor Havenbedrijf Rotterdam.

Cases

Cases waar Havebedrijf Rotterdam bij betrokken is

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek

Uitkomsten use-case 5.3 Arbeidsmarkt onderzoek Eindrapport-arbeidsmarktonderzoek-drone-industrie-9-februari-2023Downloaden

Ga naar case
Uitkomsten use case 4.1: Dronebezorging in een havengebied

Uitkomsten use case 4.1: Dronebezorging...

Nieuwe technologieën gaan de haven veiliger, slimmer, sneller en efficiënter maken. Drones maken onderdeel uit....

Ga naar case
Drone-pakketlevering op binnenvaartschip in Rotterdamse haven

Drone-pakketlevering op binnenvaartschip in Rotterdamse...

Afgelopen weekend heeft de Dutch Drone Delta een pilot uitgevoerd waarbij een pakketje door middel....

Ga naar case
Scroll naar boven