NLR

NLR, het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, is een ruim 100 jaar oude kennisorganisatie die samen met partners werkt aan innovatieve oplossingen voor een duurzame, veilige lucht- en ruimtevaart. Met diepgaand inzicht en geavanceerde faciliteiten is NLR een belangrijke speler in de sector. Het centrum draagt bij aan diverse projecten, waaronder composieten constructies, F-35-jachtvliegtuigen, drones en klimaatdoelstellingen zoals de European Green Deal. Met vestigingen in Amsterdam en Marknesse draagt NLR bij aan een veilige en duurzame samenleving.

Over NLR

Het onderzoekscentrum Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werkt op objectieve en onafhankelijke wijze met zijn partners aan een betere wereld van morgen. NLR biedt daarbij innovatieve oplossingen en technische expertise en zorgt voor een sterke concurrentiepositie van het bedrijfsleven. NLR is ruim 100 jaar een kennisorganisatie met de diepgewortelde wil om te blijven vernieuwen en zet zich in voor een duurzame, veilige, efficiënte en effectieve lucht- en ruimtevaart.

De combinatie van diepgaand inzicht in de klantbehoefte, multidisciplinaire expertise en toonaangevende onderzoeksfaciliteiten maakt snel innoveren mogelijk. NLR vormt in binnen- en buitenland de spilfunctie tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, en overbrugt de kloof tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen in de praktijk. Daarnaast werkt NLR als Groot Technologisch Instituut ruim tien jaar in de TO2-federatie samen aan toegepast onderzoek in Nederland.

Met diepgaande kennis, kunde en state-of-the-art researchfaciliteiten, zoals field labs, simulatoren en windtunnels is NLR een van de drijvende krachten achter de aerospace sector. Op lucht- en ruimtevaartgebied is NLR de strategische partner van de Nederlandse overheid en defensie, en of NLR nu werkzaamheden verricht voor het mkb of voor grote internationale ondernemingen, de inzet is bij elk project gelijk.

Vanuit de hoofdvestigingen in Amsterdam en Marknesse en twee satellietvestigingen, draagt NLR bij aan een veilige en duurzame maatschappij en werkt met partners in vele (defensie)programma’s, onder andere aan complexe composieten constructies voor verkeersvliegtuigen, aan doelgericht gebruik van het F-35-jachtvliegtuig en aan drones en Urban Air Mobility. Daarnaast geeft NLR invulling aan Nederlandse en Europese (klimaat)doelstellingen conform de Luchtvaartnota, de European Green Deal, Flightpath 2050 en door deelname aan programma’s zoals ‘Luchtvaart in Transitie’, Clean Aviation, Clean Hydrogen en SESAR.

Expertises

Drones zijn een belangrijke motor voor innovatieve oplossingen om snel veranderende maatschappelijke, economische en veiligheidsuitdagingen aan te pakken. NLR is hiervoor dé kennispartner. Met multidisciplinaire expertise, brede ervaring en eigen faciliteiten – zoals het Drone Centre in Marknesse – ondersteunt NLR bedrijven en Nederlandse overheidsinstellingen op een waardevolle manier. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen, testen en certificeren van stillere drones die verder kunnen vliegen. Maar denk ook aan dronetechnologie, lucht- en grondinfrastructuur, luchtverkeersleiding, vliegoperaties, impact op mens, omgeving en maatschappij, duurzaamheid, veiligheid en beveiliging, en wet- en regelgeving.

Zo brengen NLR-collega’s drone-innovaties van concept naar een praktische toepassing. Daarbij levert NLR de technologie, helpt bij de operatie en geeft advies over beleid en regelgeving. Verder speelt NLR een rol bij het voorbereiden van civiele toepassingen, zoals medisch transport en hulp bij incidenten, en bij onderzoek naar defensieve toepassingen zoals counterdrones voor evenementen.

Het belang van NLR om lid te zijn van de Dutch Drone Delta

De rol van NLR als kennisinstelling is om bedrijven en overheden te helpen drones op een veilige, duurzame en effectieve manier te ontwikkelen en toe te passen in de samenleving. DDD heeft als doel om het drones-ecosysteem in Nederland te versterken en aan te jagen. Dit past goed bij de missie van NLR. Met de DDD-partners is er een groep koplopende bedrijven en overheidsinstanties waarmee die gericht en praktisch samenwerken. 

Dit doet NLR ook als onderdeel van de samenwerkende drone-testorganisaties ‘Dutch Drone Platform’. NLR denkt mee met de strategie ten behoeve van het ecosysteem en levert praktische ondersteuning bij de use cases. Een belangrijke bijdrage is het aanjagen en mede invulling geven aan het Drones-voorstel voor het Nationaal Groeifonds (4e tranche) om het drones-ecosysteem een stevige, meerjarige impuls te kunnen geven.

Cases

Cases waar NLR bij betrokken is

Uitkomsten use case 4.1: Dronebezorging in een havengebied

Uitkomsten use case 4.1: Dronebezorging...

Nieuwe technologieën gaan de haven veiliger, slimmer, sneller en efficiënter maken. Drones maken onderdeel uit....

Ga naar case
Scroll naar boven